Perustus

“If you fail to plan, you are planning to fail.", Benjamin Franklin
perustus_blog

Perustus

Kuluneena kesänä toteutin pienen rakennusprojektin. Kyseessä oli yksinkertaisen makuuaitan pystyttäminen kesämökille vierasmajaksi ja lisätilaksi. Tuollaisen pienimuotoisenkin rakennusprojektin keskeisenä onnistumistekijänä on huolellinen perustusten tekeminen. Jos perustus ei ole kunnossa, sen päälle on hankala rakentaa. Pahimmassa tapauksessa koko rakennelma jossakin vaiheessa romahtaa.

Tietysti tuollaisen aitan ostamisesta ja rakentamisesta aiheutuu jonkin verran kuluja. Olin kuitenkin miettinyt, että siitä saatavat hyödyt kattavat nämä materiaaliset murheet. Samoin päätin, että pieni fyysinen haitta itse työstä tekee minun kevyesti kotleettiselle kropalleni vain silkkaa hyvää, korvaten ”muutaman” väliinjääneen salitreeninkin.

Rakentamisen täydellisenä utamina päätin suunnitella perustuksien tekemisen mahdollisimman hyvin. Lisäksi päätin tehdä perustuksista vähintäänkin ”riittävät”, mutta mielellään hieman sen ylikin. Varmuusvaraa on aina hyvä olla. Tupakkiaskin sijasta piirtelin tarvittavat kaaviot windowsin muistioon ja laskeskelin tarvikkeiden ostomäärät. Kyselin myös neuvoja enemmän rakentamisesta tietäviltä tutuilta.

Koska kyseessä ei ole oma mökkini, vaan vaimon vanhempien omistama, niin täytyi sieltäkin kysäistä omistajien suostumus ennen projektin aloittamista. Vaimolta piti luonnollisesti kysyä myös lupa projektin läpiviemiseen ja anella tukea fyysisten työtehtävien suorittamisessa. Hankalin kuvio oli saada tyttären suostumus viettää muutama ylimääräinen viikonloppu nykyajan vaatimuksia hieman karummissa olosuhteissa ilman sähköä ja hanavettä. Kuten jokainen noin 10-vuotiaan vanhempi tietää, niin se normaali kaava suostuttelu, uhkailu, kiristäminen ja lahjonta tepsi sitten vasta tuossa lahjontavaiheessa.

Viimeisenä vaiheena ennen varsinaista työtä mietin, millaisia työvälineitä hommassa tulen tarvitsemaan ja miten niitä parhaiten hyödynnetään. Hankin tarvittavat työkalut lapiosta vatupassin kautta vesivaakaan. Sitten vain peräkärryllä rautakaupasta hakemaan harkot, laatat, sementit ja muut tilpehöörit.

Ensimmäisellä rautakauppakeikalla ei myyjästä vielä tullut mieleen Speden rautakauppasketsi. Mutta ensimmäisen keikan varastomiehestä kyllä tuli. Myyjä sanoikin lähetyslistaa tehdessään, että varastomies on jossakin siellä pihalla nukkumassa. Herätä se ja pyydä siltä tavarat. No vitsinähän tuota toki pidin. Kun lopulta löysin varastomiehen trukista, niin ei hän aivan syvässä unessa ollut. Muuten vain kaikki toimintansa vaikutti siltä, kun hän olisi unessa hommia tehnyt. Tosin puhetta ja selityksiä riitti siitäkin edestä.

Jouduin hakemaan kärryillä vielä toisenkin lastin harkkoa ja betonilaattaa. Tuossa välissä oli varastomies vaihtunut. Ensimmäinen taisi olla lähtenyt mainostamalleen ruokatauolle, vaikka koko toiminta vaikutti olevan tauotettu varsin perusteellisesti muutenkin. Tämä toinen varastomies sitten olikin täysin päinvastainen tapaus. Ehdin hädintuskin näyttää lähetyslistaa, kun kaveri alkoi kirjaimellisesti kaksin käsin mättämään betonilaattoja ja harkkoja peräkärryyn. Hyvä, että itse ehdin vetäistä hanskat käteen, kun kuorma oli jo valmis. Samaa työtä voi tehdä hyvinkin kahdella täysin eri asenteella. Jälkimmäinen ei paljoa puhellut. Ehkä olivat jakaneet roolit niin että ensimmäinen puhuu ja toinen tekee.

Lopulta sain kaikki tavarat rakennustyömaalle ja pääsin varsinaiseen perustustyöhön käsiksi. Perustukset valmistuivat ajallaan ja ainakin omaan makuuni, näyttivät vallan mainioille. Kunnollisten perustusten varaan on mielekästä rakentaa kestävä ja turvallinen rakennus pitkälle tulevaisuuteen.

 

Turvallisuusympäristö

Nyt on aika piipahtaa takaisin vuoden alussa lupaamaani kaavion purkutalkoisiin. Jos vielä muistatte tämän näköisen hässäkän, niin tulevissa bloggailuissa olisi tarkoitus purkaa auki noita laatikoita hieman syvällisemmin.

Ensimmäisessä laatikossa lukee teksti ”Mahdollistajat” ja sen vieressä kohdat:

  • Turvallisuusasenne
  • Johdon tuki
  • Henkilöstön sitoutuminen
  • Toimivat palvelut ja järjestelmät

Nuo ovat joitakin asioita, mitä itselleni on tullut mieleen tässä ”Turvallisuusympäristön” määrittelyssä. Luulen, että useammalla hengellä ja pidempään asiaa aivomyrskyttäessä tuohon saisi vielä paljon lisää muitakin kohtia. Mutta noista on hyvä aloittaa.

Yhteistä näille tekijöille on se, että ne muodostavat toimivan ja kantavan perustan koko Turvallisuusjohtamiselle ja sitä kautta työturvallisuudelle. Ilman näitä tekijöitä toimivan työturvallisuuden toteuttaminen ei ole mahdollista, ei ainakaan parhaalla mahdollisella tavalla ja hyvillä varmuuskertoimilla.

Turvallisuusasenne

Turvallisuusasenteesta olen kirjoittanut jo aikaisemminkin ja tulen varmaankin kirjoittamaan jatkossakin. Oikea turvallisuusasenne sisältää koko organisaation kaikissa mahdollisissa suunnissa ja syvyyksissä; oikeaa turvallisuusasennetta vaaditaan niin omistajilta, johdolta, suorittavilta työntekijöiltä kuin sidosryhmiltäkin. Turvallisuusasenteeseen pysytään vaikuttamaan muun muassa ohjeistuksella, opastuksella, koulutuksella, motivoinnilla, esimerkeillä, palkitsemisella ja miksei myös ”ei-niin-palkitsevalla” palautteellakin. Oikeassa, hyvässä, turvallisuusasenteessa on olennaista tiedostaa, että turvallisuus on kaikkien yhteinen asia ja kaikkien etu. Jokainen huolehtii omastaan ja samalla myös muiden turvallisuudesta.

Johdon tuki

Johdon tuki on välttämätön työturvallisuustyön optimaalisessa suorittamisessa. Ilman johdon tukea ja riittäviä resursseja turvallisuustyön suunnitteleminen ja toteuttaminen ei käytännössä onnistu. Uudessa ISO 45001 standardissa johdon tuki on nostettu ensimmäiseksi asiaksi ja sitä se käytännössä onkin. Yhtenä ylimmän johdon keskeisenä asiana on tehdä päätös hyvän työturvallisuuspalvelun käyttöönotosta ja valvoa, että sitä myös asianmukaisella tavalla hyödynnetään. Ylimmän johdon tehtävänä on myös tarvittaessa toimia kanavana omistajiin turvallisuustyönkin osalta.

Henkilöstön sitoutuminen

ISO 45001 standardissa heti toisena kohtana henkilöstön osallistuminen päivittäiseen turvallisuustyöhön. Tämä on erittäin olennainen tekijä kokonaisuuden onnistumisessa. Esimerkiksi turvallisuushavainnointi ei voi olla vain joidenkin henkilöiden ”vastuulla” tai ”saatavilla” tai ”suoritettavissa”, vaan jokaisen työntekijän ja myös soveltuvin osin sidosryhmien edustajien pitää pystyä tekemään turvallisuushavainto välittömästi poikkeaman havaitessaan. Henkilöstön sitoutumista pystytään parantamaan tarjoamalla heille riittävät resurssit ja riittävästi tietoa toimenpiteiden suorittamiseen. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi mobiilisovelluksen tarjoamista välittömien turvallisuushavaintojen tekemiseen ja opastusta, miksi turvallisuushavaintojen tekeminen on ensisijaisen tärkeää ja kenties myös palkitsemista aktiivisuudesta.

Toimivat palvelut ja järjestelmät

Päivittäistä turvallisuustyötä voidaan tehdä monella tavalla ja menetelmällä. Yhtenä perustuksen kantavana ajatuksena on käyttää oikeita välineitä ja tarvikkeita oikeassa paikassa ja riittävällä tehokkuudella. Turvallisuushavaintoja voidaan toki kirjata exceliin tai lähettää sähköpostilla, aloitteita voidaan tipauttaa käytävän postilaatikkoon ja tapaturmattomat päivät ja kustannukset laskea manuaalisesti, samoin tapaturmataajuudet, jos niitä ylipäätään seurataan. Tapaturmailmoitukset voidaan kirjoittaa käsin ennen postittamista vakuutusyhtiöön ja tulityöluvat samoin.

Kaiken tämän voi kuitenkin tehdä myös modernilla tavalla hyödyntäen nykyaikaisia palveluita. Auditointien tekeminen mobiilaitteella (kännykkä tai tabletti) on huomattavasti helpompaa kuin vaikkapa Elmeri+ lomakkeen täyttäminen paperilomakkeelle. Lisäksi audintointikohteen yhteyteen saa helposti napsittua tarvittavat kuvat ja samalla voi asettaa korjaustehtäviä tehtäväksi haluamilleen henkilöille. Auditoinnin päätteeksi näkee välittömästi indeksin ja vertailun edelliseen kertaan sekä halutut trendi- ja koosteraportit.

Tuo auditointi on vain yksi pieni esimerkki siitä, miten paljon hyvin suunnitellulla ja toteutetulla palvelulla voidaan tehostaa ja monipuolistaa toimintaa – säästää aikaa ja rahaa saaden samalla ”enemmän irti” kokonaisuudesta. Lisäksi hyvän työturvallisuuspalvelun ei käytännössä pitäisi maksaa käyttäjäyritykselle mitään. Palvelun avulla saatu hyöty kattaa yleensä moninkertaisesti siitä aiheutuvat näennäiset kulut. Hyvä työturvallisuuspalvelu tarjoaa kantavan perustuksen onnistuneeseen turvallisuustyön suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan, noudattaen itsessään jatkuvan kehittymisen periaatetta. Sen varaan on hyvä rakentaa nyt ja pitkälle tulevaisuuteen.

Facebook
Twitter

Pitkäaikainen yhteistyökumppanuus

Koskisen Konserni ja Atlantis ovat tehneet yhteistyötä yli 20 vuotta. Olemme olleet Atlantiksen HSEQ palvelun käyttäjä siitä lähtien kun yhteystyössä palvelua aloimme kehittämään yli 15 vuotta sitten. 

Yhteistyö on sujunut hyvin. Asiakasta on kuunneltu, toiveet on otettu huomioon ja yhdessä olemmekin kehittäneet monta osiota. Joskus uusissa toiminnoissa on ollut joitakin korjaustarpeita, mutta korjaukset ovat tulleet nopeasti. 

Atlantiksen HSEQ palvelu vastaa hyvin tarpeitamme ja on erinomaisesti mukautunut prosesseihimme ja niiden muutoksiin vuosien aikana. Lisätoiveet on toteutettu joustavasti. Tämä on myös hyvä tapa ja pohja dokumentoida tehtyjä toimenpiteitä. 

Aikanaan hankintaa tehdessämme ei juurikaan ollut vastaavia tuotteita markkinoilla. Lisäksi olemme tehneet Atlantiksen kanssa vuosien aikana tiivistä IT-yhteistyötä muillakin osa-aluilla kuin HSEQissä. 

Yhteistyötä työturvallisuudessa Atlantiksen kanssa yli 10 vuotta

MetsäWood on ollut Atlantiksen HSEQ palvelun käyttäjänä jo yli 10 vuoden ajan. Hankintapäätöstä tehdessämme tutustuimme markkinoilla oleviin palveluihin ja totesimme Atlantiksen Työturvallisuuspalvelun olevan meille kokonaisuutena parhaiten soveltuva.

Atlantiksen edustajat tuntevat tuotteensa todella hyvin ja osaavat heti kertoa, mihin pystytään ja miten. Tuki todellakin toimii ja yhteydenottopyyntöihin vastataan lähes aina saman päivän aikana. Kehitysajatuksiin suhtaudutaan positiivisesti ja henkilöt tuntevat hyvin sekä palvelun että asian ylipäätään.

Eniten olemme hyödyntäneet Sosiaali- ja terveysministeriön mallin mukaan toimivaa Riskien arviointia ja nyt uudehkona palveluosiona käytössämme on Auditoinnit. Auditointityökalua käytämme TR mittausten tekemiseen ja jatkossa myös Prosessiturvallisuuden ja 5S auditointien suorittamiseen.

Atlantiksen palvelu on laaja joustava kokonaisuus, josta jokainen asiakas voi koostaa itselleen tarvittavan kokoonpanon omien tarpeidensa mukaan.

Suosittelen Atlantiksen HSEQ palvelua kaikille sellaista tarvitseville

Katja Silvennoinen, Metsä Wood, Punkaharjun tehtaat
Laatu- ja turvallisuuspäällikkö

Atlantiksen HSEQ palvelu on hinta-laatusuhteeltaan paras meille

Olemme käyttäneet Komasilla Atlantiksen HSEQ työturvallisuuspalvelua vuodesta 2016 lähtien. Järjestelmä on mukautunut tarpeisiimme ja prosesseihimme erittäin hyvin. Hankintapäätöstä tehdessämme tutustuimme useaan markkinoilla oleviin palveluihin ja totesimme Atlantiksen meille parhaiten soveltuvaksi.

Atlantiksen HSEQ palvelun toimivuus on hyvä ja palvelu helppokäyttöinen, käyttäjien koulutus on helppoa. Järjestelmästä saadaan sellaiset raportit ulos, joita tarvitaankin. Lisäksi tapaturmailmoituksissa suora linkki vakuutusyhtiöön – ei enää käsin kirjoitettuja paperilomakkeita.

Pidän toiminnan sujuvuutta ja Atlantiksen asiantuntevuutta erittäin hyvinä. Järjestelmän käyttöönotto ja siihen liittyvät kehitystoimet on tehty mielestäni kumppaneina, ei niinkään asiakas-toimittaja-työnä. Ongelmiin on reagoitu nopeasti, vähintäänkin sillä tasolla, että tutkitaan, mitä on tehtävissä. Ja yleensä vielä ratkaisukin on toteutunut nopealla aikataululla, usein jopa saman päivän aikana, jos kyse pienemmästä viilauksesta.

Atlantiksen HSEQ palvelun hinta/laatusuhde on mielestäni parempi kun kilpailijoilla, koska se ei perustu käyttäjäkohtaisiin maksuihin. Toki muutaman käyttäjän yritys voi tämän kokea kalliina, mutta meidän +300 käyttäjää tulisi käyttäjäkohtaisina lisensseinä muilla järjestelmillä vastaavasti liian kalliiksi. Lisäksi kaikkea ei pakko ole ottaa käyttöön, modulikohtainen hinnoittelu on järkevää.

Suosittelen erittäin lämpimästi Atlantiksen HSEQ palvelua muille – ja olenkin jo suositellut.

Pekka Koskela, Komas Oy
Laatu- ja turvallisuuspäällikkö, työsuojelupäällikkö