Kaikki
palvelut
jatkuvaan kehittymiseen

Tarjoamme sinulle kattavan valikoiman tehokkaita palveluita toiminnan jatkuvaan kehittymiseen.

Muodosta juuri teille sopiva kokonaisuus!

Sovelluksemme tarjoaa kattavasti palveluita monipuoliseen poikkeamahavainnointiin ja ennakoivaan työturvallisuuteen. 

Sovelluksestamme löytyy toimintoja ja ominaisuuksia laaja skaala. Jokainen asiakkaamme saa koostaa sovelluksestamme juuri hänen kulloisiinkin tarpeisiin parhaiten soveltuvan kokoonpanon.

Esittelemme tällä sivulla keskeisimmät palveluosiot: mitä ne ovat, mitä niillä tehdään ja miksi. 

Vahvaa osaamistamme on myös erilaisten asiakaskohtaisten integrointien ja liittymien teko. Olemmekin tehneet kustannustehokkaasti asiakaskohtaisia palvelukokonaisuuksia ja räätälöintejä osaksi heidän sovelluskokonaisuuttaan.

Miksi tarvitset kokonaisvaltaista järjestelmää?

1

Mahdollistat kaikille työntekijöille, kumppaneille ja sidosryhmille tehokkaan havainnoinnin helppokäyttöisen ja monipuolisen sovelluksen avulla.

2

Toiminta paranee ja tehostuu jatkuvan kehittymisen sekä työturvallisuuden parantumisen myötä. Kehittämistoimenpiteiden tekeminen ei ole sattumanvaraista vaan tapahtuu tehokkaasti ja tuloksellisesti ohjatun prosessin avulla.

3

Suoritat tehokkaasti ennakoivan turvallisuustyön ja minimoit turhat vaaratilanteet ja tapaturmat.

4

Turvallisuusjohtaminen tehostuu. Asioita ideoidaan, suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan määrätietoisesti ohjatun ja hallinnoidun prosessin kautta.

5

Tapaturmien vähentäminen tuottaa työyhteisölle paljon hyvää: työnantajan näkökulmasta saavutetaan säästöjä, parannetaan tulosta ja pidetään työyhteisö kaikin puolin toimivampana. Työntekijän näkökulmasta hänelle toteutuu hänen oikeutensa saada työskennellä mahdollisimman turvallisessa työpaikassa. Mahdollisen työtapaturman vaikutukset uhrille heijastuvat työpaikan lisäksi laajalle sen ulkopuolellekin.

6

Täytät ISO 45001 standardissa edellytetyt vaatimukset. Palvelumme avulla esimerkiksi työntekijöiden ottaminen mukaan aktiiviseen turvallisuustyöhön tapahtuu vaivattomasti ja tehokkaasti.

7

Tehostat viestintää. Palvelun avulla mahdollistat nopean ja kohdistetun kriisiviestinnän ja muun kriittisen viestinnän. Lisäksi tiedotat omaa henkilöstöäsi ja valittuja ulkopuolisia tahoja, sekä jaat toimintaan liittyvää materiaalia.

8

Täytät lakisääteiset velvoitteet. Suomen laissa on määritetty työnantajalle tiettyjä velvollisuuksia työturvallisuutta koskien. Velvollisuudet vaihtelevat hieman yrityksen koon ja toiminnan mukaan. Palvelumme avulla täytät lakisääteiset velvollisuudet.

9

Sama järjestelmä tarjoaa kaikki tarvittavat palvelut tehokkaaseen ja monipuoliseen toimintaan.

iPhone7AC

Keskeiset palveluosiot

Kauden teema: Whistleblow

Palvelumme sisältää myös EUn Whistleblower direktiivin mukaisen whistleblow tai whistleblowing toiminnon, mitä nimitystä siitä kukin käyttääkin. 

Toteutuksessamme ilmoituksen tekijä pysyy prosessissa alusta loppuun täysin tunnistamattomana, mikäli niin haluaa toimia. Lisätessään ilmoitusta nimettömänä, hän saa lisäyksen yhteydessä PIN tunnisteen, jolla pääsee myöhemmin seuraamaan ilmoituksen käsittelyn edistymistä ja myös osallistumaan halutessaan keskusteluun täysin anonyyminä. Lisäystoiminto on kaikille avoinna ja toimii erikseen määritetyissä osoitteissa. Palvelun käyttäminen ei myöskään tallenna lokitiedostoihin ilmoituksen tekijän toimintaan liittyviä asioita kuten hänen käyttämäänsä IP osoitetta. 

Whistleblowing palvelu tukeutuu asiakkaan puolella Jatkuvan kehittymisen palveluumme ja asioiden käsittely hoidetaan sen kautta. Aihelajit ovat ns. ”luottamuksellisia” ja toiminnot vain halutuille käyttäjille avoinna. Oletustyönkulkujen ja käyttöoikeuksien kautta määritetään, miten kohde palvelussa näkyy. Kohteita ei myöskään pääse näkemään kuin määritetyt käyttäjät. Kun ilmoitus on käsitelty, ilmoituksen tekijä saa siitä tiedon PIN koodilla käyttämänsä seurantapalvelun kautta.

Jatkuva kehittyminen

Jatkuva kehittyminen on toimintaa, jolla pyritään kehittämään kokonaisvaltaisesti organisaation toimintaa askel askeleelta, kohta kohdalta. Yksi keskeinen osa jatkuvan parantamisen ideologiaa on koko organisaation valjastaminen tuotantoa, laatua, työturvallisuutta ja muita kehityskohteita tuottavaksi kokonaisuudeksi. Tähän tarvitaan oikeita ja helppokäyttöisiä välineitä!

Jatkuvan Kehittymisen prosessista voidaan käyttää erilaisia nimityksiä kontekstin mukaan. Lean maailmassa se tunnetaan usein nimellä Kaizen, mistä meillä on oma blogikirjoitus. ISO 45001:n yhteydessä puhutaan lyhenteestä PDCA (Plan-Do-Check-Act). Periaate on kuitenkin kaikissa sama: ensin syntyy idea / ajatus, tuo sitten jalostuu suunnitelmaksi, suunnitelmaa aletaan toteuttamaan, toteutuksen jälkeen arvioidaan lopputulos ja tämän jälkeen prosessi lähtee seuraavalle kierrokselle.

ATLANTIS.evolution työturvallisuuspalvelumme sisältää erittäin monipuolisen Jatkuvan Kehittymisen palvelun toiminnallisuuden. Se tarjoaa helpon, tehokkaan ja monipuolisen tavan kaivaa esille organisaatiossa oleva piilotieto, työntekijöille olevat ja syntyvät ideat, ajatukset ja aloitteet. Sen avulla voidaan hoitaa päivittäiset havainnot niin turvallisuuden kuin laadun ja ympäristön suhteen. Myös turvallisuushavainnot sisältyvät Jatkuvan Kehittymisen palveluun.

Jatkuvan Kehittymisen palvelu tuottaa kirjaimellisesti ja konkreettisesti lisäarvoa koko organisaation toiminnalle. Järjestelmän avulla voidaan myös kaivaa esille toiminnan ongelma- ja epäkohdat on sitten kyse ”läheltä piti tilanteesta” tai esimerkiksi tuotannon laatuun liittyvistä tekijöistä.

Jatkuvan Kehittymisen palvelu on koko palvelumme ydin, sydän ja sisin. Pelkästään tämän yhden palveluosion  avulla asiakkaamme saavat vuosittain takaisin meidän palveluumme investoidut rahat. Usein moninkertaisesti. Palvelun avulla vähennetään työtapaturmia ja parannetaan tulosta.

Prosessi

Palvelun normaali läpivientiprosessi on 4-vaiheinen LEANin Kaizenin ja PDCA mallin mukaisesti. Tästä voidaan kuitenkin poiketa asiakas- ja aihelajikohtaisesti. Aihelajeja voivat olla esimerkiksi turvallisuushavainto, läheltä piti ilmoitus, ympäristöhavainto, aloite, reklamaatio ja niin edelleen. Jokaiselle aihelajille voidaan asettaa haluttu prosessin läpivientimalli asiakkaan toimintatapojen mukaan.

Lyhyt kuvaus palvelun normaalista 4-vaiheisesta prosessista

 

Työnkulut ohjaavat automaattisesti toimintaa ja vastuutuksia monipuolisesti.

 1. Lisätään kohde (havainto, idea, aloite…)
  Kaikille työntekijoille mahdollistettu helppokäyttöinen tapa lisätä kehityskohde joko kännykkäsovelluksella tai selaimella. Kohteisiin voidaan liittää kuvia tai liitetiedostoja. Kohteen lisääjiä voi olla useita. Kohde voidan lisätä myös anonyyminä tai luottamuksellisena. Kirjoittamisen lisäksi kohteen kenttiä voi kätevästi täyttää puhelimen sanelutoiminnolla.

  Kohteen lisääjä saa tiedon lisäyksen perillemenosta. Kohteeseen kytketyn oletustyönkulun mukaan eri vaiheiden vastuuhenkilöt saavat tiedon uudesta kohteesta ja voivat ryhtyä asian vaatimiin toimenpiteisiin.

 2. Tieto lisäyksestä vastuunhenkilöille
  Vastuuhenkilö(t) saa tiedon kohteen lisäyksestä. Hän suorittaa toimenpiteiden aikataulutuksen, vastuutuksen ja mahdollisen ohjeistuksen. Käytännössä siis  suunnittelee ja päättää, mitä kohteelle jatkossa tehdään.
 3. Toimenpiteiden teko
  Toimenpiteille asetetut vastuuhenkilöt suorittavat annetut tehtävät ja kuittaavat ne tehdyiksi. Tehtävät näkyvät henkilöiden avoinna olevat työt listalla, kunnes ne kuitataan hoidetuiksi.
 4. Palkitseminen/tehokkuuden tarkistus (ei pakollinen)
  Lopuksi suoritetaan tehtyjen toimenpiteiden arviointi ja mahdollisesti selvityksen pohjalta aloitetaan uusia ”kierroksia”. Vastuuhenkilö tai aloiteryhmä päättää palkitsemisesta ja antaa kommentit asiasta.

   

Järjestelmä lähettää automaattisesti tietoa aloitteen lisääjälle kohteen edistymisestä ja eri vaiheista. Viestejä ja muistutuksia lähetetään myös vastuuhenkilöille avoimista työtehtävistä.

Viestintäautomatiikka huolehtii siitä, että asiat eivät jää roikkumaan ja toisaalta antaa positiivisen käyttökokemuksen aloitteen lisääjälle ”oma aloitteeni on tärkeä ja etenee käsittelyssä”.

Jatkuvan kehittymisen palvelu toimii myös muiden palveluosioiden kanssa yhteistyössä. Esimerkiksi Jatkuvan kehittymisen palvelusta voidaan siirtää asia käsiteltäväksi Vaarojentunnistus ja riskienarviointipalvelussa. Tai tapaturmailmoituksen täyttämisen yhteydessä voidaan luoda Jatkuvan Kehittymisen palveluun tapaturmatutkimus tapaturman juurisyiden selvittämiseksi. Tai auditoinnin yhteydessä havaittu puute voidaan siirtää Jatkuvan Kehittymisen palveluun jonkun henkilön suoritettavaksi.

 

Turvallisuushavainnot

Yksi kysytyimpiä toimintoja työturvallisuuspalvelussa on turvallisuushavaintojen ilmoittaminen ja erityisesti mobiililaitteilla. Tämä toiminto on luonnollisesti palvelumme keskeisiä ominaisuuksia. Käytännössä ilmoituksen voi kännykän kautta tehdä muutamassa sekunnissa. Sovelluksemme voi asetuksista jopa laittaa käynnistymään suoraan havainnon lisäämisen ensimmäiseen näkymään. Havainnon käsittelyä varten voidaan palveluun luoda oletustyönkulkuja, jolloin kohteen läpivienti on hämmästyttävän tehokasta ja nopeaa.

Turvallisuushavainnon yhteydessä voidaan ilmoittaa haluttu määrä kuvia. Mobiililaitteen paikkatieto voidaan liittää mukaan havaintoon. Havainnon ilmoittajiksi voidaan lisätä useita henkilöitä. Havaintoja voidaan myös lähettää anonyymeinä. Palvelussa on oma luokittelu ja prosessi positiivisille havainnoille. Palvelu sisältää erittäin monipuoliset raportit, seurannat ja yhteenvedot.

Turvallisuushavaintojen osalta pätee sama kuin turvallisuusasioissa ylipäätään: sekä määrä että laatu ovat tärkeitä. Havaintoja saa ja mielellään pitää tulla ”liian paljon” kuin ”liian vähän”. Vaikka samasta asiasta tulisikin kaksi tai kolme tai enemmänkin havaintoilmoitusta, niin se on aina parempi kuin ei yhtään. Ja vaikka yrityksellä olisikin jo käytössään jonkinlainen ilmoitusjärjestelmä, niin rinnakkaisen järjestelmän käyttöönotto voi silti olla erittäinkin perusteltua. Etenkin, jos nyt käytössä oleva järjestelmä ei mahdollista havaintojen ilmoittamista kaikissa työpisteissä aika- ja paikkariippumattomasti. Tai havaintojen ilmoittaminen ei ole mahdollista mobiilaitteilla, tai järjestelmä on liian kallis (käyttäjäkohtaiset lisenssit), kankea (ei oikea mobiilisovellus) tai muuten vain mahdoton käyttöönottaa tai käyttää kattavasti jokaisessa työpisteessä jokaiselle työntekijälle ja mielellään myös sopiville kumppaneille.

Vaikka turvallisuushavaintoja tulisi ”liikaa” tai ”kahdesta” eri lähteestä, niin hyvin toteutetussa järjestelmässä havainto päätyy asiasta vastaavan henkilön tietoisuuteen lyhyessä ajassa havainnon tekemisestä. Se on tämän henkilön asia päättää, mitä havainnon osalta tehdään. Se, että samasta asiasta tulisi myöhemmin toinenkin ilmoitus, on vain merkki hyvin toimivasta ilmoitusjärjestelmästä. Mutta tilanne, missä yhtään ilmoitusta ei tule, koska toimivaa järjestelmää ei syystä tai toisesta ole käytössä tai käytettävissä… on hyvin huolestuttavaa.

Työturvallisuuslaki edellyttää työntekijää noudattamaan työnantajalta saamiaan määräyksiä ja ohjeita sekä lisäksi viipymättä ilmoittavan työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle työolosuhteissa tai työmenetelmissä, koneissa, muissa työvälineissä, henkilönsuojaimissa tai muissa laitteissa havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle. Sama laki edellyttää työnantajan olevan tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä.

Uudessa ISO 45001 standardissa yhtenä painopisteenä on turvallisuustyön aktivoiminen työntekijöiden keskuudessa. Turvallisuushavainnot sisältyvät jokapäiväiseen operatiiviseen turvallisuustyöhön. Organisaation jokaiselle työntekijälle pitää mahdollistaa toimiva ja tehokas tapa turvallisuushavaintojen ilmoittamiseen. Meidän palvelumme avulla se on erittäin helppoa, nopeaa, tehokasta ja vieläpä edullistakin.

 

Auditoinnit ja tarkistuslistat

Auditoinnit ja tarkistuslistat -palveluosio on todella joustava ja kaikilla mobiililaitteilla erityisen helposti käytettävä kokonaisuus. Tämän palveluosion käyttäminen mobiilaitteilla on suorastaan nautinnollista.

Palvelu soveltuu käytännössä kaikenlaisten tarkastuslistojen täyttämiseen ja auditointien suorittamiseen. Tähän mennessä sitä on käytetty TR-mittarin, Elmeri/Elmeri+, Lean 5S auditoinneissa ja ICT auditoinneissa. Lisäksi olemme tehneet palveluun mallipohjia erilaisiin työmaan aloitukseen ja toimintaan liittyviin tarkastuslistoihin. Käytännössä pohja voi olla mikä tahansa ja sen lisääminen järjestelmään onnistuu muutamassa minuutissa.

Kun auditointi perustetaan sille asetetaan vastuuhenkilö suorittajaksi, samoin auditointi voidaan kohdistaa mihin tahansa kohteeseen, muiden palveluosioiden tapaan. Auditoinnille voidaan myös asettaa kiertosykli, jonka kuluessä auditointi pitää suorittaa uudelleen.

Auditoinnin sisältö voi olla käytännössä mitä tahansa ja käyttäjältä kysyttävät asiat voidaan määrittää listakohtaisesti. Käytännössä voidaan kysyä esimerkiksi onko asia kunnossa / ei kunnossa / ei koske (tai ei tiedossa), voidaan kysyä kuinka montaa kohtaa on kunnossa / ei kunnossa tai hyvin tai huonosti, voidaan kysyä asiaa skaalalla 0..5 (0 ei koske tätä) ja ihan mitä vain. Palvelu on  joustava ja asiakas voi lisätä itse haluamiaan tarkistuslistoja niin paljon kuin on tarvetta. Järjestelmä laskee myös indeksit automaattisesti esim. TR-indeksi tai  Elmeri+ indeksi.

Jokaiseen listan kohtaan voidaan lisäksi liittää kuvia, kommentteja ja asettaa suoritettavia tehtäviä. Tehtäville asetetaan vastuuhenkilö. Palvelun kautta lisätyt tehtävät menevät edelleen Jatkuvan kehittymisen palveluun prosessimaisesti toteutettaviksi ja ilmestyvät tekijöiden ”omat työt” työlistoille kuten muutkin tehtävät.

Auditoinneista muodostetaan selkeä raportti, jossa mukana kuvat ja tulosgraafi. Raportissa on mukana myös vertailutieto edelliseen auditointiin ja indikaatio mihin suuntaan ollaan menossa.

Riskikartoitukset

Riskikartoitukset
Palvelussa voidaan tehdä pääkäyttäjän toimesta helposti ja tehokkaasti erilaisia riskikartoituspohjia. Esimerkkejä käytöstä voi olla esim. investointiriskit, liiketoimintojen riskimatriisi, prosessiriskit, tietosuoja ja muut ICT riskit, turvallisuusriskit, toimilariskit, alueturvallisuus jne.
Käyttöoikeuksia ja näkyvyyttä riskikartoituksiin ja niihin liittyviin toimenpiteisiin voidaan rajata halutuille käyttäjille/käyttäjäryhmille.

Työntekijän riskit (STM 2015)
Vaarojentunnistaminen ja riskien arviointi tehdään oletusarvoisesti Sosiaali- ja Terveysministeriön vuoden 2015 mallin mukaisesti. STM 2015 mallilla pystytään kattavasti suorittamaan halutun työpisteen osalta mahdollisten vaarojatekijöiden tunnistaminen. Seuraavaksi arvioidaan tunnistettujen vaaratekijöiden riskien suuruus. Lopuksi suoritetaan toimenpiteet riskien pienentämiseksi tai poistamiseksi kokonaan.

Vaarojen tunnistaminen

Riskien arviointi aloitetaan ensin tunnistamalla työpisteiden vaaratekijät. Käytännössä tunnistamisvaiheessa pyritään selvittämään kaikki työpisteessä mahdollisesti olevat vaaratekijät systemaattisella menetelmällä. Vaaratekijät ovat työssä esiintyviä vaaroja tai haittoja, jotka uhkaavat työntekijän terveyttä tai turvallisuutta. 

Sovelluksemme avulla vaarojen tunnistaminen tapahtuu nopeasti ja helposti. Mobiilaitteella voidaan ottaa haluttu määrä kuvia ja tallentaa ne vaaratekijän tunnistamisen yhteydessä. Tietojen täyttämisessä voidaan hyödyntää myös mobiilaitteiden sanelutoimintoa, jossa puheentunnistus muodostaa sanelusta suoraan tekstiä. Tämä nopeuttaa ja helpottaa tietojen tallentamista kännykällä.

Riskien arviointi

Kun työpisteen vaarojentunnistaminen on tehty, suoritetaan tunnistetuille vaaratekijöille riskien arviointi. Työssä läpikäydään systemaattisesti työpisteen havaitut vaaratekijät ja arvioidaan vaaratekijän aiheuttama konkreettinen riski. Riskin arvioinnissa käytetään apuna riskin luokittelua kolmeen eri ryhmään sen vakavuuden ja todennäköisyyden mukaan. Näin saadaan jokaiselle riskille luokitus 1..5 ja lisäksi luokka ”riski poistunut”, mikäli havaitaan, että riskiä ei enää ole olemassa.

Riskien arvioinnin jälkeen suunnitellaan korjaavat toimenpiteet, määritetään korjauksen suorittaja ja siitä vastaava henkilö ja aikataulutetaan korjaussuunnitelman toteuttaminen. Palvelu seuraa korjauksen edistymistä ja automaattisesti muistuttaa eri henkilöitä vastuualueelleen kuuluvista tapahtumista ja toimenpiteistä. Korjaamisen valmistuttua suoritetaan riskin uudelleenarviointi ja tarpeen mukaan suoritetaan uusi korjaustoimenpideprosessi.

Tapaturmien ilmoitus ja hallinta

Hyvästä ennakoivasta turvallisuustoiminnasta ja nolla tapaturmaa -tavoitteesta huolimatta välillä se pahin tapahtuu – työtapaturma, työliikekipeytymä tai ammattitautiepäilys.

Tapaturman sattuessa järjestelmämme kautta on helppoa ja nopeaa lisätä tapaturmatiedot järjestelmään ja tulostaa siitä vahingoittuneen matkaan vakuutustodistus. Tapaturmatietojen täydentyessä voidaan ilmoitus siirtää sähköisesti vakuutusyhtiön järjestelmään (IF tai Fennia). Vaihtoehtoisesti tapaturmailmoitus voidaan lähettää sähköpostilla vakuutusyhtiöön.

Tapaturmien osalta hyvässä turvallisuusjohtamisessa ollaan kiinnostuttu, miksi tapaturma pääsi syntymään ja myös erilaisista mittareista esimerksi TRI, LTA1 ja LTA4. Järjestelmämme tuottaa kaikki tarvittavat mittarit ja visualisoinnit automaattisesti, ja niitä voidaan ajaa halulta aikaväliltä ja esimerkiksi vain tietystä yksiköstä/toiminnosta tai osastosta.

Miten tapaturmaprosessi etenee?

 1. Esimies / tiiminvetäjä täyttää vakuutustodistuksen
 2. Vahingoittunut lähtee tutkimuksiin vakuutustodistus mukanaan
 3. Tapaturman tietoja täydennetään
 4. Tapaturmailmoitus toimitetaan vakuutusyhtiöön
 5. Suoritetaan tapaturmatutkimus ja löydetään juurisyyt tapahtumaan
 6. SE TÄRKEIN, opitaan tapaturmasta ja tehdään oikeita toimenpiteitä
 

Mitä mittareita on käytössä? Muun muassa seuraavat:

 1. LTA1
 2. LTA4
 3. Tapaturmatilasto
 4. Tapaturmataulukko
 5. Vahingoittuneet kehonosat – visualisointi
 6. Turvallisuuspyramidi (TR -> LTA4)
 7. Tapaturmattomat päivät yksiköittäin/osastoittain/toiminnoittain
 8. Tapaturmavaarojen yhteenveto, minkä tyyppisiä tapaturmia sattuu, missä sattuu, mihin sattuu ja miksi sattuu

Kemikaalirekisteri ja käyttöturvatiedotteet

Palvelumme sisältää kemikaalirekisterin, johon asiakas voi tallentaa kaikki käyttämänsä kemikaalit käyttöpaikkakohtaisesti.

Kemikaalit voidaan jakaa käyttöpaikkakohtaisiin kemikaaleihin, joiden riskien arviointi suoritetaan käyttöpaikoittain, tai ns. ”kunnossapito-/yleiskemikaaleihin”, joita käytetään koko organisaatiossa tai jotka liikkuvat henkilöiden mukana. Näissä riskiarviointi tehdään kemikaalikohtaisti.

Kemikaalin perustietojen ja käyttöpaikkatietojen lisäksi niihin liitettään sähköinen Käyttöturvatiedote*) ja kemikaalit luokitellaan (varoitusmerkit, lausekkeet, CMR jne). Eri tiedot ja luokittelut toimivat myös raporttien haku- ja rajaustekijöinä.

Käyttöturvatiedote  (käyttöturvallisuustiedote, KTT) on asiakirja, jolla välitetään tietoa aineen tai seoksen ominaisuuksista, riskeistä sekä turvallisesta käytöstä teollisuus- tai ammattikäyttöön. Kemikaalin valmistajan, maahantuojan, jakelijan tai muun toiminnanharjoittajan, joka vastaa kemikaalin markkinoille saattamisesta, on laadittava ammattikäyttöön tarkoitetusta kemikaalista käyttöturvatiedote ja toimitettava se kemikaalin vastaanottajalle.

Toiminnot ja tehtävät

Kemikaalivalvojan hyväksyessä uuden kemikaalin tuotantokäyttöön, hän voi muodostaa halutessaan kemikaalikohtaisen tehtäväkokonaisuuden. Tehtäviä voi olla useita liittyen esimerkiksi tiedottamiseen uudesta kemikaalista, kemikaalin käyttöpaikkakohtaisten riskiarviointien ja käyttömäärien tarkistamiseen ja kirjaamiseen. Tehtävien käsittely ja seuranta toimii normaalin Jatkuvan kehittymisen mallin mukaisesti.

Tarrat, etiketit, kemikaalikortit

Jokaisesta kemikaalista voidaan tulostaa haluttuja tarroja, etikettejä ja muita tulosteita. Tulosteiden mallipohjat (templatet) voidaan tallentaa palveluun joko itselle tai myös muille käyttäjille valmiina erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Kemikaaliriskit ja käyttömäärät

Palvelussamme on myös mukana kemikaaliriskien arviointimenettely. Kemikaalien riskitekijät voidaan arvioida haluttujen käyttöpaikkojen osalta tai kemikaalin osalta, mikäli kyseessä on ns. ”kunnossapitokemikaali tai yleiskemikaali”. 

Palvelun avulla voidaan myös seurata, mitkä käyttöturvallisuustiedotteet ovat olleet päivittämättä yli kahden vuoden ajan ja lisäksi vanhoja tiedotteita voi arkistoida ja tarvittaessa palauttaa arkistosta aktiiviseksi.

*) Palvelumme ei sisällä sähköisten käyttöturvatiedotteiden ylläpitämistä meidän toimestamme vaan jokainen asiakas päivittää itse omat tiedotteensa tai valtuuttaa ja vastuuttaa kemikaalitoimittajansa tekemään sen heille tehdyn tunnuksen kautta.

Viestintä ja kriisiviestintä

Hyvässä turvallisuusympäristössä aktiivisella viestinnällä on keskeinen rooli. Yleisen turvallisuusviestinnän avulla pidetään turvallisuusteema ajatuksissa päivittäisessä toiminnassa ja nostetaan niin hyviä, kuin parannusta kaipaavia asioita esille. Viestinnässä voidaan käyttää tekstiä, kuvia/videoita/ääntä ja sisällön tuottaminen on yhtä helppoa kuin esim. dokumentin kirjoittaminen tekstinkäsittelyohjelmalla.

Toinen keskeinen osa viestintää on kriisiviestintä, eli kyky viestiä tärkeistä asioita välittömästi kaikille työntekijöille tai halutulle osalle. 

Palvelumme sisältää kattavasti viestintämahdollisuuksia ja tärkeät kriisiviestit ponnahtavat niin käyttäjien mobiilaitteisiin (push notification), kuin selainpohjaisen pilvipalvelunkin työpöydälle.

Tärkeintä on tavoittaa nopeasti ja tehokkaasti haluttu kohderyhmä. 

Kunnossapitoilmoitukset

Jatkuvan kehittymisen palveluosio sisältää myös mahdollisuuden kunnossapitoilmoitusten tekemiseen. Tämä on havaittu olennaiseksi palvelumme hyödyntämistavaksi tilanteissa, joissa asiakkaalla ei ole käytössään kattavaa kunnossapitojärjestelmää tai se ei esimerkiksi toimi mobiilisti ollenkaan.

Kunnossapitoilmoitukset voidaan kohdistaa mihin tahansa kohteeseen, samoin kuin kaikki muutkin asiat. Ilmoituksia voidaan tehdä myös erilaisten luokitteluiden mukaan. Ilmoitusten läpimeno tapahtuu samaan tapaan kuin Jatkuvan kehittymisen palvelun muidenkin kohteiden.

Palvelu voidaan myös integroida asiakkaalla muuten käytössä olevaan kunnossapitojärjestelmään, kuten vaikkapa SAPpiin.

Tulityöluvat

Nykymaailmassa tulityöluvat myönnetään ja näytetään mobiilisti. Tulityön tekijöiden lisäksi luvan myöntämisen yhteydessä asetetaan myös työlle asianmukaiset vartijat ja jälkivartijat. Jokaiselle osallistujalle voidaan myös lähettää tieto tulityöstä sähköpostiin tai he voivat seurata niitä oman puhelimensa sovelluksen kautta. Jos jollakin henkilöllä ei ole sähköpostia käytettävissään, niin lupa voidaan tietysti myös tulostaa paperille ja toimittaa siinä muodossa luvan tarvitsijalle.

Tehtävät tulityöt arvioidaan ja luokitellaan asianmukaisesti ja varmistetaan, että riittävä sammutuskalusto on olemassa ja käyttövalmiina. Lisäksi varmistetaan, että tulityöhön osallistuvilla on asianmukaiset luvat kunnossa (tulityökortti). Kaikki tämä onnistuu vaivattomasti meidän Ennakoivan työturvallisuuden ja turvallisuusjohtamisen palvelullamme. Palvelu näyttää aluella tulevat, parhaillaan käynnissä olevat, jälkivartioinnissa olevat ja kokonaan päättyneet tulityöt.

Työpaikkaselvitykset

Työpaikkaselvitys on lakisääteinen perustuen työterveyshuoltolakiin ja valtioneuvoston asetukseen hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta.

Jokaisen työterveyshuoltoon velvoitetun työnantajan on myös järjestettävä työpaikoillaan työpaikkaselvitykset. Koko työterveyshuollon toiminta pohjautuu kunnolla tehtyihin työpaikkaselvityksiin. Työpaikkaselvitykset toteuttavat työterveyshuollon asiantuntijat yhdessä työnantajan edustajien kanssa. Työnantajapuolelta selvitykseen voi osallistua esimerkiksi työsuojeluvaltuutettu, työntekijän esimies, työturvallisuuspäällikkö ja johdon edustaja.

Työpaikkaselvityksillä on olennainen rooli mahdollisten ammattitautien ja työliikekipeytymien estämisessä.

Nykyisin työpaikkaselvityksen tekee useimmiten asiakkaamme käyttämä työterveyshuollon asiantuntijayritys. Palvelumme mahdollistaa työpaikkaselvityksen tallentamisen sähköisessä muodossa. Lisäksi työpisteen yhteyteen voidaan muodostaa selvityksessä mahdollisesti olevien toimenpidesuositusten osalta aikataulutettuja tehtäviä.

"Havainnoi, mahdollista ja tehosta!"

Pitkäaikainen yhteistyökumppanuus

Koskisen Konserni ja Atlantis ovat tehneet yhteistyötä yli 20 vuotta. Olemme olleet Atlantiksen HSEQ palvelun käyttäjä siitä lähtien kun yhteystyössä palvelua aloimme kehittämään yli 15 vuotta sitten. 

Yhteistyö on sujunut hyvin. Asiakasta on kuunneltu, toiveet on otettu huomioon ja yhdessä olemmekin kehittäneet monta osiota. Joskus uusissa toiminnoissa on ollut joitakin korjaustarpeita, mutta korjaukset ovat tulleet nopeasti. 

Atlantiksen HSEQ palvelu vastaa hyvin tarpeitamme ja on erinomaisesti mukautunut prosesseihimme ja niiden muutoksiin vuosien aikana. Lisätoiveet on toteutettu joustavasti. Tämä on myös hyvä tapa ja pohja dokumentoida tehtyjä toimenpiteitä. 

Aikanaan hankintaa tehdessämme ei juurikaan ollut vastaavia tuotteita markkinoilla. Lisäksi olemme tehneet Atlantiksen kanssa vuosien aikana tiivistä IT-yhteistyötä muillakin osa-aluilla kuin HSEQissä. 

Yhteistyötä työturvallisuudessa Atlantiksen kanssa yli 10 vuotta

MetsäWood on ollut Atlantiksen HSEQ palvelun käyttäjänä jo yli 10 vuoden ajan. Hankintapäätöstä tehdessämme tutustuimme markkinoilla oleviin palveluihin ja totesimme Atlantiksen Työturvallisuuspalvelun olevan meille kokonaisuutena parhaiten soveltuva.

Atlantiksen edustajat tuntevat tuotteensa todella hyvin ja osaavat heti kertoa, mihin pystytään ja miten. Tuki todellakin toimii ja yhteydenottopyyntöihin vastataan lähes aina saman päivän aikana. Kehitysajatuksiin suhtaudutaan positiivisesti ja henkilöt tuntevat hyvin sekä palvelun että asian ylipäätään.

Eniten olemme hyödyntäneet Sosiaali- ja terveysministeriön mallin mukaan toimivaa Riskien arviointia ja nyt uudehkona palveluosiona käytössämme on Auditoinnit. Auditointityökalua käytämme TR mittausten tekemiseen ja jatkossa myös Prosessiturvallisuuden ja 5S auditointien suorittamiseen.

Atlantiksen palvelu on laaja joustava kokonaisuus, josta jokainen asiakas voi koostaa itselleen tarvittavan kokoonpanon omien tarpeidensa mukaan.

Suosittelen Atlantiksen HSEQ palvelua kaikille sellaista tarvitseville

Katja Silvennoinen, Metsä Wood, Punkaharjun tehtaat
Laatu- ja turvallisuuspäällikkö

Atlantiksen HSEQ palvelu on hinta-laatusuhteeltaan paras meille

Olemme käyttäneet Komasilla Atlantiksen HSEQ työturvallisuuspalvelua vuodesta 2016 lähtien. Järjestelmä on mukautunut tarpeisiimme ja prosesseihimme erittäin hyvin. Hankintapäätöstä tehdessämme tutustuimme useaan markkinoilla oleviin palveluihin ja totesimme Atlantiksen meille parhaiten soveltuvaksi.

Atlantiksen HSEQ palvelun toimivuus on hyvä ja palvelu helppokäyttöinen, käyttäjien koulutus on helppoa. Järjestelmästä saadaan sellaiset raportit ulos, joita tarvitaankin. Lisäksi tapaturmailmoituksissa suora linkki vakuutusyhtiöön – ei enää käsin kirjoitettuja paperilomakkeita.

Pidän toiminnan sujuvuutta ja Atlantiksen asiantuntevuutta erittäin hyvinä. Järjestelmän käyttöönotto ja siihen liittyvät kehitystoimet on tehty mielestäni kumppaneina, ei niinkään asiakas-toimittaja-työnä. Ongelmiin on reagoitu nopeasti, vähintäänkin sillä tasolla, että tutkitaan, mitä on tehtävissä. Ja yleensä vielä ratkaisukin on toteutunut nopealla aikataululla, usein jopa saman päivän aikana, jos kyse pienemmästä viilauksesta.

Atlantiksen HSEQ palvelun hinta/laatusuhde on mielestäni parempi kun kilpailijoilla, koska se ei perustu käyttäjäkohtaisiin maksuihin. Toki muutaman käyttäjän yritys voi tämän kokea kalliina, mutta meidän +300 käyttäjää tulisi käyttäjäkohtaisina lisensseinä muilla järjestelmillä vastaavasti liian kalliiksi. Lisäksi kaikkea ei pakko ole ottaa käyttöön, modulikohtainen hinnoittelu on järkevää.

Suosittelen erittäin lämpimästi Atlantiksen HSEQ palvelua muille – ja olenkin jo suositellut.

Pekka Koskela, Komas Oy
Laatu- ja turvallisuuspäällikkö, työsuojelupäällikkö