Kaizen

Japaninkielessä sana Kaizen tarkoittaa ”parantamista” tai ”muutosta parempaan”. William Deming loi pohjan sille ja lopun tunnemme Japanin talousihmeenä. Suurimmat japanilaiset yritykset Sonysta Toyotaan omaksuivat jatkuvan parantamisen periaatteen. Japanilaisten tuotteiden laatu ylitti 60 – 80 -luvuilla suurimman osan muualla valmistetuista ja lisäksi hinnat pysyivät hyvin kilpailukykyisinä – made in Japan oli merkki laadusta ja usein myös edullisesta hinnasta. Menestyksen takana oli kaizen, ja monet japanilaiset yrityksen noudattavat edelleen sen oppia.
mechanics-3310067_1920
Tiedätkö, mitä tarkoittaa japanilainen sana Kaizen? Vielä jokin aika sitten minä en sitä tiennyt. Tietämättä sanan merkitystä, sillä kuitenkin on ollut suuri merkitys viime vuosina elämässäni. Uskon sinullekin olevan kaizenista paljon iloa ja hyötyä niin työelämässä kuin muutenkin.

Japanin talousihme – made by William Deming

Toisen maailmansodan jälkeen Japani oli sodan runtelema ja yhdysvaltalaisten joukkojen miehittämä. Tyynenmeren sodassa kunnostautunut kenraali Douglas MacArthur johti miehitysjoukkoja ja Japanin jälleenrakentamista. Toiminnan miehenä MacArthur kuitenkin tuskastui Japanin infrastruktuurin heikkoon kuntoon sodan jäljiltä. Puhelinlinjatkaan eivät taipuneet kenraalin tahdon mukaiseen toimintaan. 

Asiaa parantamaan hän tuotti paikalle tunnetun Yhdysvaltalaisen sähköalan insinöörin William Demingin, jonka kanssa oli jo aikaisemmin tehnyt yhteistyötä. Jenkeistä Japaniin kiikutettu Deming löysäsi solmiota, kääri hihansa ja alkoi tehdä työtä käskystä Japanin teollisuuden laadun parantamiseksi. Näin luotiin alku Japanin talousihmeelle ja synnytettiin uusi termi Kaizen.

Laatua määrän sijasta

Demingin kuningasajatuksena oli panostaa määrän sijasta laatuun. Aikaisemmin oltiin ajateltu, että määrä korvaa laadun ja mitä enemmän tavaraa tuotetaan, sitä parempi. Jos jokin ei toimi tai hajoaa, niin tilalle hommataan uusi tuote. Jos uusi tuote on parempi kuin vanha, vanhat hylätään. 

Deming oli toista mieltä. Hänen mielestään tuotettujen tavaroiden laatu oli olennaisempaa kuin määrä. Lisäksi hänen mielestään tuotteen ja tuotannon laatua pitää ja pystytään parantamaan pienin jatkuvin askelin, hyvästäkin tuotteesta voidaan tehdä vielä parempi ja usein jopa edullisemmin kuin aikaisemmin. Laadun kehittämiseen osallistuvat kaikki ja kaiken aikaa, vai pitäisikö sanoa kaizen aikaa.

Jatkuva parantaminen – kaizen

Japaninkielessä sana Kaizen tarkoittaa ”parantamista” tai ”muutosta parempaan”. William Deming loi pohjan sille ja lopun tunnemme Japanin talousihmeenä. Suurimmat japanilaiset yritykset Sonysta Toyotaan omaksuivat jatkuvan parantamisen periaatteen. Japanilaisten tuotteiden laatu ylitti 60 – 80 -luvuilla suurimman osan muualla valmistetuista ja lisäksi hinnat pysyivät hyvin kilpailukykyisinä – made in Japan oli merkki laadusta ja usein myös edullisesta hinnasta. Menestyksen takana oli kaizen, ja monet japanilaiset yrityksen noudattavat edelleen sen oppia. 

Arvostettu taloustaitaja William Deming kuoli vuonna 1993, mutta hänen muistonsa elää yhä Japanissa vuosittain myönnettävässä ”Deming Prize” palkinnossa.

Askeleet menestykseen

Jatkuvan parantamisen – kaizenin – ajatusmalli on varsin yksinkertainen. Periaatteessa se voidaan tiivistää neljään askeleeseen:

  1. Ideoi
  2. Suunnittele
  3. Toteuta
  4. Arvioi, säädä ja jatka

Kaizenin keskeisiin periaatteisiin sisältyy tuotteen ja toiminnan laadun jatkuva parantaminen pienin askelin ja pienillä kustannuksilla, koko henkilöstön osallistuminen kehitystyöhön ja toimiminen maalaisjärjellä. 

Kaizen on kaiken kattava loppumaton prosessi, jolla varmistetaan yrityksen toiminnan jatkuva parantaminen nyt ja tulevaisuudessa.

Kaizenin vaiheet

Ensimmäisessä vaiheessa luodaan idea parannuskohteesta ja kenties pohditaan alustavasti, miten parannus voitaisiin suorittaa.

Kaizenin ensimmäinen vaihe voidaan myös jakaa kolmeen alakohtaan:

  1. Tunnistetaan kehityspotentiaalin olemassaolo
  2. Analysoidaan nykyiset menetelmät ja tilanne
  3. Luodaan alkuperäinen kehitysidea

Idean alullepanija voi olla työyhteisössä kuka tahansa. Hänellä ei kenties vielä tässä vaiheessa ole aivan selvää, miten idea viedään eteenpäin vai viedäänkö mitenkään. Pääasia on, että ideoita saataisiin mahdollisimman paljon. Kyse on eräänlaisesta ”brainstorming”:ista. Tarkoituksena ei ole karsia mahdollisesti ”hulluja” ideoita pois, vaan kaikilla ja kaikesta on mahdollista tehdä idea, havainto, aloite.

Toisessa vaiheessa idean pohjalta tehdään suunnitelma. Tai sitten idea voidaan hylätä turhana tai toteutuskelvottomana tai muuten vain sopimattomana. Jos idean pohjalta kuitenkin voidaan ja halutaan tehdä toteutussuunnitelma, niin sellainen luodaan, määritetään resurssit ja aikataulutetaan. Suunnitelman tekijän ja alkuperäisen idean arvioijan rooli on erittäin tärkeä, hyvää ideaa ei saisi koskaan hylätä ja äkkiseltään huononkin hylkäämisen kanssa kannattaa olla varovainen.

Kolmannessa vaiheessa idea toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Ideasta riippuen toteutus voi olla suuri tai pieni, hidas tai nopea. Hyvin tehdyn suunnitelman pohjalta toteuttaminen on suoraviivaista. Mikäli toteutusvaiheessa tulee mieleen jatkoideoita kohteen edelleenkehittämiseksi, niin niistä voidaan tehdä uusi aloite ja kaizenin pyörä jatkaa pyörimistään.

Neljännessä vaiheessa arvioidaan idean ja toteutuksen toimivuus. Mikäli huomataan, että kehitettävää vielä löytyy, niin prosessi aloitetaan alusta eli jatketaan jatkuvaa parantamista, kaizenia.

Kunnon työkalulla laadukkaampaa tulosta

Vielä jokin aika sitten kaizen oli minulle terminä tuntematon. Itse asiana se on puolestaan hyvinkin tuttu. ATLANTIS.evolution tuotteemme on sisältänyt jatkuvan parantamisen palvelun ”kehitysfoorumin” jo reilusti yli kymmenen vuotta. Sille on ollut vaikea keksiä hyvää ja kuvaavaa nimeä sen kaiken kattavan luonteen vuoksi. Vuosien aikana sekä me että asiakkaamme ovat palvelua kutsuneet milloin kehitysfoorumiksi, jatkuvan parantamisen palveluksi, jatkuvan kehittymisen palveluksi, aloitepalveluksi, hiljaisen tiedon keruujärjestelmäksi ja milloin miksikin. Jos sille nyt pitäisi keksiä uusi nimi niin Kaizen olisi varmaankin yksi varteenotettava vaihtoehto. 

Kyse on nimittäin täsmälleen samasta asiasta. Palvelumme avulla voit tehdä aloitteen tai idean mistä tahansa asiasta. Alkuperäisestä ideasta voidaan tapauskohtaisesti tehdä toteutussuunnitelma. Sitten suunnitelma toteutetaan, jonka jälkeen suoritetaan lopputarkastus, hyväksyntä ja mahdollinen palkitseminen. Tämän jälkeen kehitys ei ala alusta vaan elää loppumattomana virtana – jatkuvin pienin askelin yhä parempaan ja korkeampilaatuiseen tuotokseen.

Nykyajan tapaan voit lisätä palvelussamme ideoita niin kännykällä kuin tietokoneellakin. Lisäämisen jälkeen voit seurata omien kohteittesi edistymistä ja etenemistä. Voit muodostaa palveluun valmiita työnkulkuja, jolloin idean aihepiiristä riippuen, se voi automaattisesti ohjautua eri henkilöiden tai tiimien suunnitteluprosessiin ja myöhemmin toteutukseen. 

Esimiehet ja johto pysyvät seuraamaan monenlaisten raporttien avulla millaisia ideoita tehdään, ketkä niitä tekevät, mitkä yksiköt ja osastot ovat mitenkin aktiivisia, millaisiin kohteisiin tulee paljon hyviä ideoita ja mitkä ovat pimennossa … ja paljon muuta. Mikäli yritykselläsi on tapana palkita hyvistä ideoista, niin voit palvelumme avulla seurata palkitsemista monesta eri näkökulmasta. Hyvien ideoiden palkitseminen varmasti motivoi henkilökuntaa jatkossakin ideoiden kehittämisessä ja ilmoittamisessa ja olisi siksi hyvinkin suositeltava toimintamalli.

Banzai kaizen

Meidän ”kaizenia” käyttäneet asiakkaamme ovat vuosien aikana tehneet sen avulla lukemattomia kehitystoimenpiteitä ja jatkavat niiden tekemistä päivittäin ja viikoittain. Palvelu mahdollistaa kaizenin sen alkuperäisessä muodossaan, sitä voi soveltaa mihin tahansa ja milloin tahansa. Yhtenä sovelluskohteena on palvelun sisällä olevat turvallisuushavainnot. 

Monet asiakkaat lähtevätkin palveluumme mukaan turvallisuusasiat kärjessä. Myöhemmin he sitten toteavat kunnon samuraihengessä kaizenista ylipäätään olleen kiistatonta ja merkittävää hyötyä oman yrityksensä toiminnan laadun parantamisessa ja usein myös suoraan tuottavuudessa. 

Mikäli koet kaizenin – jatkuvan parantamisen – olevan sinulle tärkeää työelämässä, niin ota meihin yhteyttä. Palveluamme voi käyttää kaiken kattavaan kaizeniin ja sen lisäksi se sisältää monenlaisia muitakin työturvallisuutta parantavia ja tehostavia palveluita ja toimintoja. 

Palvelustamme on ollut asiakkaillemme kiistatonta hyötyä jo vuosien ajan. Olemme valjastaneet kaizenin myös omaan toimintaamme ja tuotteisiimme. Päivä päivältä ja viikko viikolta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme yhä parempaa laatua ja monipuolisempia toimintoja.

Mikään ja kukaan ei kiellä kaizenin periaatteiden hyödyntämistä myös omassa jokapäiväisessä elämässäsi!

Facebook
Twitter

Pitkäaikainen yhteistyökumppanuus

Koskisen Konserni ja Atlantis ovat tehneet yhteistyötä yli 20 vuotta. Olemme olleet Atlantiksen HSEQ palvelun käyttäjä siitä lähtien kun yhteystyössä palvelua aloimme kehittämään yli 15 vuotta sitten. 

Yhteistyö on sujunut hyvin. Asiakasta on kuunneltu, toiveet on otettu huomioon ja yhdessä olemmekin kehittäneet monta osiota. Joskus uusissa toiminnoissa on ollut joitakin korjaustarpeita, mutta korjaukset ovat tulleet nopeasti. 

Atlantiksen HSEQ palvelu vastaa hyvin tarpeitamme ja on erinomaisesti mukautunut prosesseihimme ja niiden muutoksiin vuosien aikana. Lisätoiveet on toteutettu joustavasti. Tämä on myös hyvä tapa ja pohja dokumentoida tehtyjä toimenpiteitä. 

Aikanaan hankintaa tehdessämme ei juurikaan ollut vastaavia tuotteita markkinoilla. Lisäksi olemme tehneet Atlantiksen kanssa vuosien aikana tiivistä IT-yhteistyötä muillakin osa-aluilla kuin HSEQissä. 

Yhteistyötä työturvallisuudessa Atlantiksen kanssa yli 10 vuotta

MetsäWood on ollut Atlantiksen HSEQ palvelun käyttäjänä jo yli 10 vuoden ajan. Hankintapäätöstä tehdessämme tutustuimme markkinoilla oleviin palveluihin ja totesimme Atlantiksen Työturvallisuuspalvelun olevan meille kokonaisuutena parhaiten soveltuva.

Atlantiksen edustajat tuntevat tuotteensa todella hyvin ja osaavat heti kertoa, mihin pystytään ja miten. Tuki todellakin toimii ja yhteydenottopyyntöihin vastataan lähes aina saman päivän aikana. Kehitysajatuksiin suhtaudutaan positiivisesti ja henkilöt tuntevat hyvin sekä palvelun että asian ylipäätään.

Eniten olemme hyödyntäneet Sosiaali- ja terveysministeriön mallin mukaan toimivaa Riskien arviointia ja nyt uudehkona palveluosiona käytössämme on Auditoinnit. Auditointityökalua käytämme TR mittausten tekemiseen ja jatkossa myös Prosessiturvallisuuden ja 5S auditointien suorittamiseen.

Atlantiksen palvelu on laaja joustava kokonaisuus, josta jokainen asiakas voi koostaa itselleen tarvittavan kokoonpanon omien tarpeidensa mukaan.

Suosittelen Atlantiksen HSEQ palvelua kaikille sellaista tarvitseville

Katja Silvennoinen, Metsä Wood, Punkaharjun tehtaat
Laatu- ja turvallisuuspäällikkö

Atlantiksen HSEQ palvelu on hinta-laatusuhteeltaan paras meille

Olemme käyttäneet Komasilla Atlantiksen HSEQ työturvallisuuspalvelua vuodesta 2016 lähtien. Järjestelmä on mukautunut tarpeisiimme ja prosesseihimme erittäin hyvin. Hankintapäätöstä tehdessämme tutustuimme useaan markkinoilla oleviin palveluihin ja totesimme Atlantiksen meille parhaiten soveltuvaksi.

Atlantiksen HSEQ palvelun toimivuus on hyvä ja palvelu helppokäyttöinen, käyttäjien koulutus on helppoa. Järjestelmästä saadaan sellaiset raportit ulos, joita tarvitaankin. Lisäksi tapaturmailmoituksissa suora linkki vakuutusyhtiöön – ei enää käsin kirjoitettuja paperilomakkeita.

Pidän toiminnan sujuvuutta ja Atlantiksen asiantuntevuutta erittäin hyvinä. Järjestelmän käyttöönotto ja siihen liittyvät kehitystoimet on tehty mielestäni kumppaneina, ei niinkään asiakas-toimittaja-työnä. Ongelmiin on reagoitu nopeasti, vähintäänkin sillä tasolla, että tutkitaan, mitä on tehtävissä. Ja yleensä vielä ratkaisukin on toteutunut nopealla aikataululla, usein jopa saman päivän aikana, jos kyse pienemmästä viilauksesta.

Atlantiksen HSEQ palvelun hinta/laatusuhde on mielestäni parempi kun kilpailijoilla, koska se ei perustu käyttäjäkohtaisiin maksuihin. Toki muutaman käyttäjän yritys voi tämän kokea kalliina, mutta meidän +300 käyttäjää tulisi käyttäjäkohtaisina lisensseinä muilla järjestelmillä vastaavasti liian kalliiksi. Lisäksi kaikkea ei pakko ole ottaa käyttöön, modulikohtainen hinnoittelu on järkevää.

Suosittelen erittäin lämpimästi Atlantiksen HSEQ palvelua muille – ja olenkin jo suositellut.

Pekka Koskela, Komas Oy
Laatu- ja turvallisuuspäällikkö, työsuojelupäällikkö